ماه و پلنگ؛ موفقیت با الگوی فیلم فارسی

تصاویر دیدنی وزیبا  

در ادامه تصاویر زیبایی از نقاط مختلف دنیا را خواهید دید. حضور ویرجینیا راجی شهردار جدید رم در مراسم سرزمین پدری – رم ماده فیل 49 ساله در اشتوتگارت آلمان در حال پیش بینی نتیجه بازی دو تیم فوتبال آلمان و اسلواکی در چارچوب رقابت های یورو 2016

سخنگوی جدید فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا معرفی شد  

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم و به نقل از یورونیوز، سحر نوروززاده سخنگوی فارسي زبان در وزارت خارجه آمریکا شد. وی جایگزین آلن ایر شده است که برای سال‌ها این سمت را در اختیار داشت. سحر نوروززاده یک خانم 34 ساله ایرانی آمریکایی است که در سال 1982 در ایالت کنتیکت و از پدر و مادری اهل اصفهان متولد شده است. والدین او سالیان پیش برای ادامه تحصیل پدرش به آمریکا مهاجرت کردند. سحر نوروز زاده مدرک کارشناسی خود را در امور بین‌الملل با گرایش اقتصاد بین‌المللی و مطالعات خاورمیانه از دانشکده امور بین‌الملل دانشگاه جورج واشنگتن دریافت کرد. وی سپس تحصیلات کارشناسی ارشد خود را در مطالعات ایران در دانشگاه مریلند با موفقيت به اتمام رساند. او به چندین زبان، از جمله فارسي، دری، اسپانیایی و عربی

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

نظر متفاوت عبدالجبار کاکای  

عبدالجبار کاکایی به نقد فيلم «ماجرای نیمروز» پرداخت.به گزش عصرخبر، کاکایی شاعر مشهور کشور نوشت: ماجرای نیم روز فقط ماجرای نیم روز است و بس نوستالوژی شكوهمندی از دهه شصت.نمایش مستند مواجهه ای با یك بحران اجتماعی ست از درون اطلاعات سپاه و بازنمایی افراط و تفریط و تعادل در درك حقایق بیرون از سوی نیروهای منتسب به سپاه و قوه قضاییه و نهاد نخست وزیری... وهمچنین بیان تلویحی اشتباهات و فرصت سوزی ها، البته بدون تحلیل جامعه شناختی از سبب های بحران اجتماعی ، و باز طبق معمول ارجاع انحراف به مشاوره ها ی فرامرزی "فرانسه" و تاثیر آن روی احساسات عمومی جامعه ی فاقد شعور سیاسی ، كه همین در واقع نخ روایی فيلم است...البته روایت فيلم تا

سرنوشتی نامعلوم در انتظار پلنگ رها شده+عکس  

ابتکار، یک بار دیگر نظر مدیران ستادی را به نفع مدیران استانی وتو کرد! رهاسازی پلنگی که به انسان خو گرفته است  در چند روز گذشته یکی از دو توله پلنگی که مردادماه 93 به اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان تحویل داده شدند، با حضور معصومه ابتکار در پارک ملی گلستان رهاسازی شد. این اقدام غیرمنتظره با واکنش‌های کارشناسان و متخصصان و فعالان محیط زیست زیست را به دنبال داشت که معتقدند رهاسازی پلنگی که دو سال در فضایی کوچک به انسان خو گرفته است، بی‌آنکه مهارت شکار را آموخته باشد و یا حتی تجربه برخورد و نزاع با همنوعانش را کسب کرده باشد به منزله امضای حکم مرگ حیوان است. مخالفت‌های دو دفتر تنوع زیستی و حیات وحش و دفتر حفا

«فروشنده» با قیمت مصوب شورای صنفی نمایش می‌فروشد  

«فروشنده» با قیمت مصوب شورای صنفی نمایش می‌فروشد فرهنگ > سینما - مدیر کل سینمای حرفه‌ای ضمن تایید مصوبات شورای صنفی نمایش تاکید کرد قیمت بلیت فيلم «فروشنده» پیش از این به سینماهای نمایش دهنده ابلاغ گردیده است. به گزارش خبرگزاری خبرآ

نشست «مفهوم پیشرفت در فلسفه جدید اروپایی» برگزار می شود  

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه از نشست های اندیشه ورزی یکشنبه ۱۵ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور حداد عادل استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان زبان  ادب فارسي در محل مرکز الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود.موضوع گفتگوی این نشست «مفهوم  پیشرفت در فلسفه جدید اروپایی» است. در خلاصه سخنرانی پنین آمده است: وقتی می گوییم پیشرفت قاعدتا مقصودمان این است که از میان همه راه ها و جهت ها، یک راه را مطلوب می دانیم که حرکت در آن راه و در آن جهت «پیشرفت» محسوب می کنیم. در فلسفه جدید اروپایی، به ویژه در قرن نوزدهم و بالاخص در فلسفه پوزیتویستی اوگوست کنت؛ مفهوم «پیشرفت» در ترجمه progress مفهومی مهم و برخاسته از مبانی فلسفی مشخص بوده است. آگاهی از این معنا و مفهوم می تواند در نیل به یک خودآگاهی نسبت مفهوم پیشرفت در الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت موثر باشد.

فرود موفقیت آمیز فالکون ۹ در اقیانوس (فیلم)  

شرکت اسپیس ایکس بار دیگر موفق شد راکت فالکون ۹ را پس از پرتابی موفقيت آمیز در اقیانوس فرود آورد. به گزارش مهر- در این فيلم چهارمین فرود موفقيت آمیز راکت فالکون ۹ بر روی سکوی روباتیکی مستقر در اقیانوس را در سال جاری میلادی می بینید و با احتساب یک مورد فرود در خشکی، پنجمین بازیابی صورت گرفته در این سال برای راکت فالکون ۹ محسوب می شود.

«شکرشکنی فارسی‌آموزان غیرایرانی» در برنامه مشاعره  

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این برنامه که با هدف اجرای مشاعره توسط فارسي‌آموزان در خوابگاه شهید فرهمند دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، چند نفر از کودکان ایرانی که قدرت بالایی در شعرخوانی دارند و اشعار زیادی را حفظ هستند، به منظور تشویق فارسي آموزان خارجی و با هدف آشنایی آنان با سنت زیبای مشاعره، در برابر فارسي آموزان به مشاعره پرداختند تا جذابیت این برنامه تلویزیونی افزایش پیدا کند. در پایان این برنامه نیز هدایایی از سوی بنیاد سعدی به شرکت کنندگان در مشاعره اهدا شد. این برنامه تلویزیونی که با همکاری مدیریت شبکه آموزش سیما اجرا شد، به زودی از این شبکه تلویزیونی پخش می‌شود. هشتاد و سومین دوره دانش‌افزایی زبان و ادبیات فارسي توسط بنیاد سعدی و با میزبانی و همکاری دانشگاه علامه طباطبائی، از تاریخ 12 مرداد تا 8 شهریور سال جاری، با حضور بیش از 200 فارسي‌آموز از 41 کشور جهان در حال برگزاری است. انتهای پیام/

امین تارخ به تماشای «نوراستنی» نشست  

آیین افتتاحیه فيلم سینمایی «نوراستنی» به کارگردانی امید توتونچی در موزه سینما برگزار شد. به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیین افتتاحیه فيلم «نوراستنی» با حضور برخی از هنرمندان، سینماگران و ... در موزه سینما برگزار شد. امید توتونچی کارگردان این اثر پس از سپاسگزاری از حضور حاضران از عوامل سازنده و بازیگران خواست روی صحنه بیایند و بیان کرد: خدا را شاکرم فيلمی که با حمایت بچه ها و با اخلاص کامل ساخته شد، فرصت اکران پیدا کرد. از شهرام مکری، امیر حسین علم الهدی و ... که ما را در این راستا حمایت کردند، قدردانی می کنم. وی افزود: نکته جالب در ساخت این فيلم برای من این بود که می خواستم بدانم، به چه نحو می توان‌ب

مهم‌ترين فيلمسازان زن سينمای ايران  

خبرگزاری صبا: نقش و حضور زنان در سینما در پی رشد و حضور آن‌ها در جامعه در سال‌های اخیر رشد چشمگیر و فزاینده‌ای داشته است. این مقدار در مقایسه با سال‌های پیش از انقلاب اصلا قابل قیاس و مشابهت نیست و اگر در سال‌های دهه 40 و 50 به سختی بتوان شهلا ریاحی و فروغ فرخزاد را به‌عنوان مهم‌ترین فيلمسازان زن قبل انقلاب دانست. در سال‌های بعد انقلاب و با رشد چند برابری جمعیت و فضای فرهنگی هنری نظام برای زنان جا باز کرد تا دوشادوش مردان وارد عرصه هنرآفرینی شوند و زنان سخت‌کوش و مستعدی وارد صنعت سینما شدند که همچنان فيلم می‌سازند و گود را خالی نکرده‌اند. در ادامه به بهانه اکران فيلم «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار، «نیمه شب اتفاق افتاد»  به کارگردانی تینا پاکروان و ساخت و تولید دو اثر سینمایی با نام‌های «ملی و راه‌های نرفته‌اش» و همچنین «زیرسقف دودی» به کارگردانی تهمینه میلانی و  پوران درخشنده به بررسی پرونده همه فيلمسازان زن بعد انقلاب که در داخل کشور فعالیت داشتند و به‌عنوان

سرنوشتی نامعلوم در انتظار پلنگ رها شده  

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در چند روز گذشته یکی از دو توله پلنگی که مردادماه 93 به اداره  کل حفاظت محیط زیست استان گلستان تحویل داده شدند، با حضور معصومه ابتکار در پارک ملی گلستان رهاسازی شد. این اقدام غیرمنتظره با واکنش‌های کارشناسان و متخصصان و فعالان محیط زیست زیست را به دنبال داشت که معتقدند رهاسازی پلنگی که دو سال در فضایی کوچک به انسان خو گرفته و حتی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان در آغوش کارکنان نوازش شده است، بی‌آنکه مهارت شکار را آموخته باشد و یا حتی تجربه برخورد و نزاع با همنوعانش را کسب کرده باشد به منزله امضای حکم مرگ حیوان است. مخالفت‌های دو دفتر تنوع زیستی و حیات وحش و  دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست که مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص سرنوشت گونه‌های حیات وحش را

فیلم/ فرود موفقیت آمیز فالکون ۹ در اقیانوس  

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فيلم چهارمین فرود موفقيت آمیز راکت فالکون ۹ بر روی سکوی روباتیکی مستقر در اقیانوس را در سال جاری میلادی می بینید و با احتساب یک مورد فرود در خشکی، پنجمین بازیابی صورت گرفته در این سال برای راکت فالکون ۹ محسوب می شود.

واژگان عربی در کتاب فارسی ماندگارند/ ورودممنوع به واژگان جدید  

محمود امانی طهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره‌ جایگزینی واژگان فارسي به جای واژگان عربی در کتاب های درسی گفت: پاره ای از واژگان عربی که در متون کهن فارسي همچون اشعار سعدی، حافظ، فردوسی و خاقانی وجود دارد، در بافت زبان فارسي شناسنامه گرفته اند و حساسیتی بر روی آنان وجود ندارد.وی افزود: اما با واژگان جدید عربی همچون واژگان انگلیسی برخورد می شود و وارد کتاب های درسی نمی شوند، فرهنگستان زبان و ادب فارسي نیز برای تولید واژگان جدید از بن واژه های فارسي استفاده می کند. مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری اضافه کرد: بنابراین اینگونه نیست که حساسیتی که به زبان های خارجی همچون لاتین، فرانسه و یونانی وجود دارد نسبت به زبان عربی وجود نداشته باشد، اما نمی خواهیم پیشینه غنی گنج ادبیات فارسي را از دست بدهیم. امانی طهرانی تصریح کرد: لغات عربی که در ادبیات فارسي ما جا گرفته اند به

آموزش زبان فارسی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در توکیو  

به گزارش حوزه سیاست خارجی  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ژاپن دوره‌های آموزش زبان فارسي را برگزار کرد.فرهاد پالیزدار سرپرست رایزنی فرهنگی در آغاز این دوره طی سخنانی ضمن خوشامدگویی به زبان آموزان از آنان برای انتخاب زبان فارسي سپاسگزاری کرد.شرکت کنندگان در این دوره‌ها علت علاقمندیشان برای آموزش زبان فارسي را دیده‌ها و شنیده‌هایشان از ایران عنوان کردند و گفتند برای شناخت بیشتر ا

مهمترین تهدیدهای پیش روی زبان فارسی/توضیح درباره روز شعر و ادب  

غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حواشی ایجاد شده پیرامون تغییر روز ملی شعر و ادبیات فارسي عنوان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی در یکی دو جلسه قبل خود، زادروز فردوسی را با عنوان روز زبان و ادبیات فارسي تصویب کرد. این روز جانشین روز شعر فارسي که به شهریار تعلق دارد نخواهد شد و هر دو کارکرد ، مراسم و برنامه‌های خود را خواهند داشت.وی افزود: روز ۲۷ شهریور به عنوان روز شعر و ادبیات فارسي کماکان در جای خود محفوظ است و روز زبان و ادبیات فارسي هم که روز بزرگداشت فردوسی است به صورت جداگانه در جای خودش آمده است. وی در ادامه و در پاسخ به سوال دیگری درباره مهمترین تهدیدی که در حال حاضر زبان فارسي با آن مواجه است، عنوان کرد: دو مساله در حال حاضر زبان فارسي را تهدید می‌کند. یک مساله آموزشی است و دیگری فرهنگی. در بعد آموزشی مساله و ته

پرسش کارگردان «مالاریا» از مسئولان حوزه هنری / جشن توافق هسته‌ای را باید از فیلم دربیاوریم؟  

پرسش کارگردان «مالاریا» از مسئولان حوزه هنری / جشن توافق هسته‌ای را باید از فيلم دربیاوریم؟ فرهنگ > سینما - کارگردان فيلم سینمایی «مالاریا» حدس می‌زند تنها نکته‌ای که می‌تواند موجب تحریم فيلم از سوی حوزه هنری شده باشد صحنه‌های جشن هسته‌ای است.

فیلم زندگی لادن طباطبایی و دخترش ساخته شد ! + تصاویر  

فيلم زندگی لادن طباطبایی و دخترش ساخته شد ! + تصاویرلادن طباطبایی بازیگر مشهور سینمای ایرانی دختری به نام سها دارد که مبتلا به بیماری اوتیسم یا درخود ماندگی است . این بازیگر سینما در سال 1391 بخاطر بیماری دخترش از دنیای بازیگری خداحافظی کرده و در سال 1394 به آمریکا مهاجرت نموده بود.به گزارش ناز وب کودکان و بزرگسالان مبتلا به اوتیسم، در ارتباطات کلامی و غیر کلامی، تعاملات اجتماعی و فعالیت‌های مربوط به بازی، مشکل دارند. این اختلال، ارتباط با دیگران و دنیای خارج را برای آنان دشوار می‌سازد. فيلم مستند «فرشته‌ای در خانه من» به کارگردانی سولماز صدقی در ردیف سه فيلم برتر دومین جشنواره مستندهای سلامت کشمیر قرار گرفت.

فیلم: سرعت باورنکردنی سرآشپز ژاپنی  

وب سایت خبر آنلاین: میتسو ناکاتانی در پختن کیک‌های شیرین برنجی سنتی ژاپن که موچی نام دارند، سرعت و مهارتی عجیب دارد. وی و همكارش برای ورز آوردن خمیر این كیك‌های سنتی با سرعتی باورنكردنی و نوبتی به خمیر سبزرنگ كیك ضربه می‌زنند،‌ البته یكی با دست و دیگری با پتك بزرگ چوبی این کار را انجام می دهند.ناكاتانی كه برای ضربه زدن به خمیر از تكنیك كاراته استفاده می‌كند، به همراه دستیارش برای تمركز بیشتر حین ورز آوردن خمیر این كیك پرطرفدار از آواهای مخصوص هنرهای رزمی نیز استفاده می‌كنند. ناكاتانی یكی از مشهورترین آشپزهای متخصص در پخت موچی شیرین در كل ژاپن است.در این فيلم جالب آماتوری، ناكاتانی از اهالی شهر نارا، در جنوب ژاپن درحال ورز دادن خمیر سبز‌رنگی است كه از برنج بخار‌پز تهیه شده‌است،. البته با ضربه‌هایی كاراته‌ای مانند و با دست برهنه درحالی كه دستیارش بدون كوچكترین مكث و تردیدی در ازای هر ضربه دست ناكاتا

جایزه جشنواره باتومى در دستان مهتاب کرامتی+ اینستاپست  

مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت یونیسف در اینستاگرام خود عکسی از اختتامیه جشنواره باتومى منتشر کرد. به گزارش خبرنگار حوزه هنرمندان در فضای مجازی گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهتاب کرامتی بازیگر فيلم هایی از جمله جامه دران، ارغوان، عصر یخبندان، آلزایمر، آدم کش و بیست در اینستاگرام خود نوشت:"خوب...این هم از شب اخر و اختتامیه جشنواره باتومى به همراه هیئت داوران و دوست خوبم فرهاد اصلانى كه جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره روبراى فيلم دختر جناب اقاى میركریمى دریافت كرد پ ن: من این جایزه رو براى فيلم فرزند چهارم گرفتم و خیلى هم دوستش دارم."

«سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» منتشر شد  

«سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» منتشر شد فرهنگ > سینما - کتاب «سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان» به کوشش محمدعلی حیدری، از سوی انتشارات روزنه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، كتاب «سینمای دهه شصت ایران از نگاه منتقدان»

مطالب جدید