آزمایش ژنتیک برای چه خانوده‌هایی ضروری است؟

آمادگي وزارت ارتباطات براي حركت به سمت شهر هوشمند  

محمود واعظی، آمادگی وزارت ارتباطات براي هرگونه همكاری در راستای هوشمندسازی محیط شهری را اعلام كرد. به گزارش دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مراسم اجلاس جهانی شوراها و شهرداران، دكتر واعظی كه در خصوص ارتباطات و فناوری اطلاعات، زیرساخت توسعه پایدار شهر هوشمند سخنرانی می كرد با اشاره به ظهور برخی مسایل جدید در جوامع مختلف و به خصوص محیط های شهری این جوامع گفت: امروز همه جای دنیا با موضوعاتی مانند معیشت، رفاه، مسایل فرهنگی و اخلاقی، حمل و نقل، مصرف سوخت و انرژی، آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، ترافیك و بسیاری از دغدغه های دیگر در محیط های شهری درگیر هستند و از كارش

تولد نوزاد " اصلاح ژنتیک شده&q  

براي نخستین بار در جهان یک نوزاد در مکزیک با روش جدید " انتقال میتوکندری" از سه والد – دو مادر و یک پدر - متولد شده است.به گزارش عصر ایران پزشکان بیمارستانی در مکزیک به یک پدر و مادر اردنی که نقص ژنتيک داشتند امکان به دنیا آوردن فرزندی سالم دادند. آنها براي رفع نقیصه ژنتيک مادر نوزاد، براي نخستین بار در جهان ،با روش انتقال آزمايشگاهی، " میتوکندری" یک مادر اهدا کننده دیگر را نیز به این نوزاد منتقل کردند تا نقیصه ژنتيک مادر به نوزاد منتقل نشود.در این روش جدید که به سرپرستی دکتر "جان ژانک " انجام شده است، هسته تخمک زن اهداکننده بیرون آورده و بجای آن مواد ژنتيکی مادر واقعی قرار داده می‌شود، در واقع با این کار، ژن های مادر واقعی به فرزند منتقل می شود و تنها از میتوکندری مادر اهدا کننده استفاده می شود.دکتر جان ژانگ و نوزاد متولد شده

تولد نوزاد " اصلاح ژنتیک شده&q  

براي نخستین بار در جهان یک نوزاد در مکزیک با روش جدید " انتقال میتوکندری" از سه والد – دو مادر و یک پدر - متولد شده است.به گزارش عصر ایران پزشکان بیمارستانی در مکزیک به یک پدر و مادر اردنی که نقص ژنتيک داشتند امکان به دنیا آوردن فرزندی سالم دادند. آنها براي رفع نقیصه ژنتيک مادر نوزاد، براي نخستین بار در جهان ،با روش انتقال آزمايشگاهی، " میتوکندری" یک مادر اهدا کننده دیگر را نیز به این نوزاد منتقل کردند تا نقیصه ژنتيک مادر به نوزاد منتقل نشود.در این روش جدید که به سرپرستی دکتر "جان ژانک " انجام شده است، هسته تخمک زن اهداکننده بیرون آورده و بجای آن مواد ژنتيکی مادر واقعی قرار داده می‌شود، در واقع با این کار، ژن های مادر واقعی به فرزند منتقل می شود و تنها از میتوکندری مادر اهدا کننده استفاده می شود.دکتر جان ژانگ و نوزاد متولد شده

تولد نوزاد " اصلاح ژنتیک شده&q  

براي نخستین بار در جهان یک نوزاد در مکزیک با روش جدید " انتقال میتوکندری" از سه والد – دو مادر و یک پدر - متولد شده است.به گزارش عصر ایران پزشکان بیمارستانی در مکزیک به یک پدر و مادر اردنی که نقص ژنتيک داشتند امکان به دنیا آوردن فرزندی سالم دادند. آنها براي رفع نقیصه ژنتيک مادر نوزاد، براي نخستین بار در جهان ،با روش انتقال آزمايشگاهی، " میتوکندری" یک مادر اهدا کننده دیگر را نیز به این نوزاد منتقل کردند تا نقیصه ژنتيک مادر به نوزاد منتقل نشود.در این روش جدید که به سرپرستی دکتر "جان ژانک " انجام شده است، هسته تخمک زن اهداکننده بیرون آورده و بجای آن مواد ژنتيکی مادر واقعی قرار داده می‌شود، در واقع با این کار، ژن های مادر واقعی به فرزند منتقل می شود و تنها از میتوکندری مادر اهدا کننده استفاده می شود.دکتر جان ژانگ و نوزاد متولد شده

تولد نوزاد " اصلاح ژنتیک شده&q  

براي نخستین بار در جهان یک نوزاد در مکزیک با روش جدید " انتقال میتوکندری" از سه والد – دو مادر و یک پدر - متولد شده است.به گزارش عصر ایران پزشکان بیمارستانی در مکزیک به یک پدر و مادر اردنی که نقص ژنتيک داشتند امکان به دنیا آوردن فرزندی سالم دادند. آنها براي رفع نقیصه ژنتيک مادر نوزاد، براي نخستین بار در جهان ،با روش انتقال آزمايشگاهی، " میتوکندری" یک مادر اهدا کننده دیگر را نیز به این نوزاد منتقل کردند تا نقیصه ژنتيک مادر به نوزاد منتقل نشود.در این روش جدید که به سرپرستی دکتر "جان ژانک " انجام شده است، هسته تخمک زن اهداکننده بیرون آورده و بجای آن مواد ژنتيکی مادر واقعی قرار داده می‌شود، در واقع با این کار، ژن های مادر واقعی به فرزند منتقل می شود و تنها از میتوکندری مادر اهدا کننده استفاده می شود.دکتر جان ژانگ و نوزاد متولد شده

تولد نوزاد " اصلاح ژنتیک شده&q  

براي نخستین بار در جهان یک نوزاد در مکزیک با روش جدید " انتقال میتوکندری" از سه والد – دو مادر و یک پدر - متولد شده است.به گزارش عصر ایران پزشکان بیمارستانی در مکزیک به یک پدر و مادر اردنی که نقص ژنتيک داشتند امکان به دنیا آوردن فرزندی سالم دادند. آنها براي رفع نقیصه ژنتيک مادر نوزاد، براي نخستین بار در جهان ،با روش انتقال آزمايشگاهی، " میتوکندری" یک مادر اهدا کننده دیگر را نیز به این نوزاد منتقل کردند تا نقیصه ژنتيک مادر به نوزاد منتقل نشود.در این روش جدید که به سرپرستی دکتر "جان ژانک " انجام شده است، هسته تخمک زن اهداکننده بیرون آورده و بجای آن مواد ژنتيکی مادر واقعی قرار داده می‌شود، در واقع با این کار، ژن های مادر واقعی به فرزند منتقل می شود و تنها از میتوکندری مادر اهدا کننده استفاده می شود.دکتر جان ژانگ و نوزاد متولد شده

تولد نوزاد " اصلاح ژنتیک شده&q  

براي نخستین بار در جهان یک نوزاد در مکزیک با روش جدید " انتقال میتوکندری" از سه والد – دو مادر و یک پدر - متولد شده است.به گزارش عصر ایران پزشکان بیمارستانی در مکزیک به یک پدر و مادر اردنی که نقص ژنتيک داشتند امکان به دنیا آوردن فرزندی سالم دادند. آنها براي رفع نقیصه ژنتيک مادر نوزاد، براي نخستین بار در جهان ،با روش انتقال آزمايشگاهی، " میتوکندری" یک مادر اهدا کننده دیگر را نیز به این نوزاد منتقل کردند تا نقیصه ژنتيک مادر به نوزاد منتقل نشود.در این روش جدید که به سرپرستی دکتر "جان ژانک " انجام شده است، هسته تخمک زن اهداکننده بیرون آورده و بجای آن مواد ژنتيکی مادر واقعی قرار داده می‌شود، در واقع با این کار، ژن های مادر واقعی به فرزند منتقل می شود و تنها از میتوکندری مادر اهدا کننده استفاده می شود.دکتر جان ژانگ و نوزاد متولد شده

اجباری شدن مشاوره ژنتیک در کشور  

مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: مشاوره ژنتيک در کشور اجباری می شود.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ موسوی چلک در مراسم بهره برداری از دو طرح بهزیستی در دلیجان افزود: دولت در لایحه برنامه ششم توسعه کشور اجباری شدن مشاوره ژنتيک را پیشنهاد داده که با ارزیابی و تصویب نهایی در مجلس زمینه اجرایی این مهم به عنوان نیاز پایه جامعه فراهم می شود.مشاور رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهارکرد: بسیاری از معلولیت ها جسمی با اقدام های هدفمند پیشگیرانه قابل کنترل هستند و حدود 70 درصد از معلولیت های افراد در جامعه با انجام راهبردهای مشاوره ای قابل پیشگیری است.وی گفت: براي اجرایی شدن مشاوره ژنتيک و استفاده از خدمات آن به صورت ارزان قیمت که اکنون همراهی سازمان های بیمه گر نیاز است ضمن اینکه سازمان بهزیستی نیز بخشی از هزینه را تامین و پرداخت می کند.وی، خواستار همکاری مسئولان دلیجان د

پيشرفت قابليت هاي سيستم سنهاب در بيمه مركزي  

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس كل بیمه مركزی در اولین بازدید نوروزی خود از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مركزی بر اهمیت و اولویت حوزه IT و بهره گیری از ابزارهای آن در توسعه صنعت بیمه تاكید كرد.به گزارش انتخاب به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مركزی، دكتر همتی در بازدید از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مركزی، بر اهمیت IT  در صنعت بیمه به ویژه كنترل و نظارت عملیات شركت های بیمه، روند صدور و پرداخت خسارت و نیز كنترل توانگری شركت ها و فعالیت مجموعه شبكه فروش تاكید كرد.در این بازدید، مسئولین فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مركزی از نحوه پیشرفت سامانه سنهاب و قابلیت های آن، خصوصا تكمیل عملیات صدور صورتحساب عملیات بیمه اتكایی قانونی و ارسال برخط اطلاعات رشته شخص ثالث گزارشی ارائه كردند.بنابراين گزارش، دكتر همتی ابراز امیدواری كرد با همكاری نیروی انتظامی شاهد امكان استفاده مجدد از س

نشست سه جانبه آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درباره کره شمالی  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هفته آینده در نیویورک میزبان همتایان خود از کره جنوبی و ژاپن است.محور اصلی این نشست، بحث و تبادل نظر درباره دادن پاسخی متحد و روشن به فعالیت های هسته ای کره شمالی به ویژه آزمايش اخیر اتمی این کشور است. کره شمالی روز جمعه ۱۹ شهریور بزرگترین آزمايش اتمی خود را انجام داد و اعلام کرد که این آزمايش را در واکنش به تنش آفرینی های آمریکا در شبه جزیره کره انجام داده است.  متعاقب این آزمايش، اوضاع شبه جزیره کره بار دیگر نا آرام شد به طوری که روز گذشته آمریکا دو فروند از بمب افکن های خود را بر فراز کره جنوبی به پرواز درآورد و پیش از آن نیز جان کری از آمادگی واشنگتن براي اعمال تحریم های یکجانبه علیه پیونگ یانگ سخن گفت.

درمان مفاصل فرسوده لگن بدون نیاز به جراحی/روش جدید دانشمند ایرانی برای آرتروز و التهاب مفاصل  

دانش > پزشکی - همشهری آنلاین نوشت: دانشمند ایرانی دانشگاه واشنگتن با هدف درمان مفاصل فرسوده لگن بدون نیاز به جراحی‌های پرآسیب، موفق به برنامه‌ریزی دوباره سلول‌های بنیادین شده تا از آنها براي رشد دادن غضروف‌های جدید روی قالبی سه‌بعدی استفاده کند. براساس گزارش دانشگاه واشنگتن، علاوه بر این، فرشید گیلك و همكارش علی راس موفق شده‌اند با كمك گرفتن از ژن درمانی مولكول‌های ضد‌التهاب را در غضروف آزاد كنند تا به مقابله با آرتروز بپردازند. مقاله این تكنیك جدید كه با همكاری میان دانشكده پزشكی دانشگاه واشنگتن و شركت درمانی Cytex در دارهام نیویورك ابداع شده‌است، در شماره 18 جولای نشریه معتبر Proceeding متعلق به آكادمی ملی علوم آمریكا منتشر شده‌است.ژ این كشف روزی می‌تواند به جایگزینی براي جراحی تعویض مفصل لگن به ویژه در بیماران جوانتر تبدیل شود. پزشكان علاقه‌ای به انجام این نوع از ج

موگرینی: آزمایش‌های موشکی ایران ارتباطی با برجام ندارد  

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد که آزمايش موشکی ایران، نقض برجام نیست.به گزارش ایسنا، فدریکا موگرینی پس از اولین نشست پسابرجامی وزیران خارجه ایران و گروه 1+5 در نیویورک به خبرنگاران گفت: در این نشست در باره موشک‌های بالستیک ایران صحبت نشد آزمايش‌های موشکی ایران ارتباطی با برجام ندارد و نقض برجام نیست.

کاهش کشته شدگان تصادفات در جاده‌های کشور  

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از کاهش 2.9 درصدی میزان تعداد کشته‌شدگان تصادفات در جاده‌‎های کشور خبر داد. به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان؛ معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به کاهش سالانه تعداد کشته‌شدگان تصادفات در کشور گفت: میزان تعداد کشته‌شدگان تصادفات در جاده‌‎های کشور در ۴ ماه نخست امسال ۲.۹ درصد کاهش یافته است. احمد شجاعی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در موضوع تصادفات و فوتی‌های ناشی از آن در سال‌های اخیر شاهد کاهش آمار هستیم و از 27 هزار کشته در سال به 17 هزار کشته رسیده است.وی افزود: در 4 ماه نخست امسال 5 هزار و 422 نفر در تصادفات در جاده های کشور جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت

بازتولید گونه ای پنگوئن منقرض شده  

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان Revive & Restore که در سانفرانسیسکو قرار دارد مأموریت جالب توجهی را براي خود تعریف کرده است: استفاده از تازه ترین یافته های علم ژنتيک براي بازتولید گونه های مختلف منقرض شده و حالا خبر می رسد که دانشمندان این سازمان براي بازتولید پرنده ای منحصربفرد و البته منقرض شده دست به کار شده اند.این پرنده که نوعی پنگوئن محسوب می شود از حیث جثه ظاهری و قیافه شباهت زیادی به این جانور دارد. دانشمندان تخمین می زنند که نسل این پرنده در اواسط قرن نوزدهم میلادی منقرض شد. شکار بی رویه در سواحل بریتانیا مهمترین عامل نابودی این پرنده منحصربفرد اعلام شده است. دانشمندان سازمان Revive & Restore در تلاشند تا با استخراج DNA&l

بحران چین با شناور شدن ۱۰۰ تن زباله در سواحل شانگهای  

بحران چین با شناور شدن ۱۰۰ تن زباله در سواحل شانگهای دانش > طبیعت - ۱۰۰ تن زباله، شامل بطری‌های شکسته و سوزن‌های تزریق توسط جریان آب به ساحل جزیره چانگ‌مینگ در شانگهای چین برده شده‌اند. به گزارش همشهری آنلاین،در میان تصاویر و فیلم‌ها

نقش ژنتیک در توانایی رهبری و مدیریت  

یک تحقیق علمی بسیار هیجان‌انگیز در سال ۲۰۱۳ یک متغیر متداول را در ژن CHRNB3 یافت که با احتمال اینکه فردی یک منصب رهبری را تصاحب کند یا نه در ارتباط است. اما این کشف چطور این باور را که همه افراد توانایی و قابلیت به دست آوردن مهارت‌های رهبری و تبدیل شدن به رهبری فوق‌العاده را دارند، به چالش می‌کشاند؟تحقیقات ژنتيکی تا امروز اطلاعات بس

آغاز انعطاف يا قبول شكست براي اردوغان  

حمیدرضا عسگری سرمقاله نویس روزنامه آفرینش در شماره امروز نوشت: ترکیه نیز تاب تحمل فشار و هزینه‌های سنگین از بابت جنگ سوریه را نیاورد چرا كه ترك‌ها دیگر آن کشوری نیستند که بتوانند در بازتاب جنگ سوریه به زندگی عادی خود ادامه دهند. جنگ جدید آنها با کردها در مناطق مرزی و جنگ تحمیل شده به آنها با داعش، وضعیت متفاوتی را براي ترکیه رقم زده است. این وضعیتی نیست که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه پنج سال پیش انتظارش را داشت، زمانی که خود را درگیر تلاش ها براي سرنگونی حکومت بشار اسد در سوریه کرد، توقع داشت خواسته‌هایش از سوی آمریكا مورد توجه و تحقق قرار گیرد.نقشه‌ها و اهداف اردوغان آنطور كه انتظار داشت پیش نرفت، ابتدا اوباما خواسته‌هایش را جدی نگرفت، سپس بر روی مخالفان سوری(ارتش آزاد) سرمایه گذاری كرد كه نتیجه نداشت و در آخرین حركت اشتباه خود دست به دست نیروهای معارضان تروریست(داعش و القاعده) داد تا از این طریق بتواند حكومت سوریه را به خواست خود تغی

احساس تنهایی تاحدودی ارثی است  

مطالعات نشان داده است، علت تنهایی افراد گاهی مربوط به ژن‌های آنهاست.به گزارش ایسنا و به نقل از نیچر، نتایج مطالعات جدید نشان داده است نوع ژن‌های افراد گاهی دلیلی براي احساس تنهایی آنهاست.محققان در این بررسی دریافتند، خطر احساس تنهایی ممکن است با ژنتيک در ارتباط باشد که به عنوان یک صفت ارثی مطرح می‌شود.آبراهام پالمر، استاد روانپزشکی دانشگاه سن‌دیه‌گو و نویسنده ارشد این مطالعه اظهار کرد: براي دو نفر با تعداد مساوی دوست و خانواده، ژنتيک نقش موثری در احساس تنهایی فرد خواهد داشت.در این مطالعه بر روی اطلاعات ژنتيکی و سلامت 10 هزار و 760 نفر از افراد 50 سال و بالاتر بررسی‌هایی انجام شد و از شرکت‌کنندگان پرسش‌هایی براي به دست آوردن میزان تنهایی به عمل آمد.بررسی و مطالعه در بین شرکت‌کنندگان براساس سن، جنس و وضعیت تأهل نشان داد که احساس تنهایی در طول زندگی در حدود 14 تا 27

معاون اول روحانی :اقتصاد مقاومتي يعني همه بايد در صحنه باشند و احساس مسئوليت كنند  

به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در آیین افتتاح فاز ۱ مجتمع فولاد روهینا جنوب در شهرستان دزفول اظهار داشت: هر كس باید از خود سوال كند كه براي اقتصاد مقاومتی كه مهمترین اولویت كشور است چه اقدامی انجام داده و تمام قوای سه گانه، بخش خصوصی و همه و همه باید از خود سوال كنند كه براي اجرای اقتصاد مقاومتی چه كمكی كرده اند.معاون اول رییس جمهور ادامه داد: به جای آنكه دائماً‌ از دیگران بپرسیم كه براي اقتصاد مقاومتی چه كرده اند، باید كلاه خود را قاضی كنیم و ببینیم كه خودمان در این مسیر چه قدم هایی برداشته ایم و چه كمكی به اجرای اقتصاد مقاومتی كرده ایم.جهانگیری اظهار داشت: مهمترین سیاستی كه قادر است كشور را با سربلندی از چالش های پیش رو عبور دهد اقتصاد

مهمان ویژه رونالدو در فینال یورو کیست؟ +تصاویر  

کریس رونالدو در اقدامی جالب از یک زن بیوه براي تماشای دیدار فینال یورو ۲۰۱۶ دعوت کرده است. به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، كریستیانو رونالدو ستاره تیم ملی پرتغال از چانتال بورجونوو، همسر بیوه فوتبالیست سابق ایتالیایی، استفانو بورجونوو دعوت كرده تا امشب در ورزشگاه محل برگزاری بازی فینال یورو ۲۰۱۶ حضور یافته و این بازی حساس را از نزدیك تماشا كند. كریستیانو رونالدو كه به شدت تحت تأثیر مبارزه‌های این فوتبالیست فقید با بیماری ALS (اسكلروز جانبی آمیوتروفیك كه بیماری نورون‌های حركتی است كه موجب تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم در دستگاه عصبی مركزی (مغز و نخاع) و دستگاه عصبی محیطی می‌شود) قرار داشت، حالا براي آنكه به نحوی قدردان زحمات همسر بورجونوو در مبارزه همسرش با این بیماری سخت شود، از این فرصت براي دعوت كردن از همسر بیوه او استفاده كرده و او را براي تماشای بازی فینال یورو میان دو تیم پرتغال و فرانسه دع

اختلالی نادر که با رنج کشیدن دیگران احساس درد می‌کنید!  

به گزارش همشهری آنلاین،هارت به نوعی وضعیت عصبی مبتلا است كه به حس‌آمیزی یا هم‌حسی لمس آینه شهرت دارد. زمانی كه هارت فردی را درحال درد كشیدن می‌بیند،‌ درد آن فرد را به صورت فیزیكی احساس می‌كند. حتی زمانی كه وی اجسامی را می‌بیند كه می‌توانند به بدن آسیب وارد كنند، مانند خلال دندان یا شیشه شكسته، پوست بدن وی درد ناشی از این آسیب‌ها را احساس می‌كند. با این‌همه این اختلال صرفا آزار‌دهنده نیست و نقاط مثبتی نیز براي هارت داشته‌است، دست كم در حین كار این حس قوی به هارت كمك می‌كند تا مناطق آسیب‌دیده بدن بیمارانش را بهتر شناسایی كند و به شكلی تاثیرگذارتر به آنها كمك كند.هارت می‌گوید با دیدن اجسام نوك تیز در پشت پاهایش احساس شوك الكتریكی می‌كند. اگر فردی را ببیند كه دچار آسیب‌دیدگی شده، درد همان آسیب‌دیدگی را در بدنش احساس می‌كند. اگر ببیند كه فردی بدن فرد دیگری را لمس می‌كند،‌همان لمس را روی پوستش احساس می‌كند. <

آزمایش نخستین تاکسی بدون راننده در سنگاپور  

سنگاپور روز پنجشنبه به عنوان نخستین کشور جهان تاکسی بدون راننده را با حضور مردم در خیابان های عمومی آزمايش کرد، تاکسی هایی که فناوری جدیدی در صنعت حمل و نقل بشمار می آیند و می تواند این صنعت را متحول کند.به گزارش ایرنا، ارائه خدمات تاکسی بدون راننده بخشی از یک طرح مشترک شرکت سنگاپوری 'نو تونومی' و موسسه فناوری 'ماساچوست' است که در سنگاپور تاسیس شد.در این آزمايش هر چند کوچک، نشان داده شد رقابت جهانی براي توسعه وسایل نقلیه خودکار و بدون راننده تشدید شده است. این کار به طور سنتی توسط غول های فناوری آمریکا در حال انجام است.این در حالی است که فورد موتور نیز اخیرا اعلام کرد خودروهای بدون راننده و خودران خود را تا سال 2021 میلادی وارد جاده های عمومی می کند، در حالی که 'اوبر' تا پایان تابستان خدمات خودروهای بدون راننده را در 'پیتسبورگ' آمریکا عرضه خواهد کرد.

ترابردپذیری موجب رقابت اپراتورها می شود  

دكتر واعظی ضمن اشاره به جایگاه ایران در منطقه و جهان اظهار كرد: براي ارتقاء این جایگاه نیازمند توسعه خدمات الكترونیك در شبكه داخلی هستیم.  به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دكتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأكید بر الویت برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات كه تسریع در اجرای شبكه ملی اطلاعات و دولت الكترونیك است، گفت: رتبه ایران باید در منطقه و جهان در زمینه خدمات الكترونیكی ارتقا پیدا كند

آيين نامه حاكميت شركتي در دستور كار شوراي عالي بيمه قرار مي گيرد  

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران در نشست سه ساعته خود با مدیران عامل شركت های بیمه ضمن اشاره به عملكرد شش ماهه صنعت بیمه در سال جاری، از همراهی و احساس مسوولیت مدیران شركت ها در كنترل و اصلاح روند فروش بیمه شخص ثالث و وضعیت ذخایر فنی لازم براي خسارت های معوق قدردانی كرد.به گزارش اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مركزی، دكتر همتی با اشاره به رشد سریع خسارتهای بیمه های تكمیلی درمان و فاصله گرفتن هزینه های پوشش های درمانی از حق بیمه های آن، خواستار توجه جدی شركت های بیمه به این بخش مهم از پرتفوی صنعت بیمه و كنترل آن شد. رئیس كل بیمه مركزی نرخ شكنی براي جذب پرتفوی درمان را پاشنه آشیل جدی صنعت بیمه دانست  و از مدیران عامل شركت های  بیمه خواست در این خصوص با تدبیر بیشتری عمل 

ناگفته های وزنه بردار ایران از شبی که برایش کابوس شد  

ناگفته های وزنه بردار ایران از شبی که برايش کابوس شد ورزش > دیگر ورزشها - محمد رضا براری در المپیک نتوانست موفقیتی به دست بیاورد. مرتضی رضایی - خبرنگار اعزامی خبرآنلاین به ریو؛محمد رضا براری پس از ناکامی در المپیک گفت:«بعد از ضربه دویست

رئيس جمهور شدن،کسب و کار ماست !  

روزنامه آفرینش نوشت:شنبه 26 فروردین، آخرین روز ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری است .به نظر می رسد،تا پایان این روز، تعداد ثبت نام کنندگان از سقف 1000 نفرعبور کند. چه کسی می دانست که در این سرزمین،هنوز هم انتخاب یک زمامدار براي اداره ی کشور و دولت و ملت، به همان آسانی نشستن همای سعادت بر روی شانه ی تجمع کنندگان در میدان یک ولایت، در دوران باستان باشد! به راستی چرا شاهد چنین رویکردی از سوی شهروندان عادی ، بدون داشتن سابقه ی فعالیت سیاسی ، اجتماعی و مذهبی ، نسبت به امر کاندیداتوری " ریاست جمهوری " هستیم؟ آن هم در حالی که براي " رای دادن " و شرکت در انتخابات،هر فرد باید به سن قانونی رسیده باشد و نوجوان 12 ساله، حق رای دادن ندارد. اما از شگفتی روزگار در این کهن دیار این است که همین نوجوان 12 ساله می تواند به عنوان کاندیدا، ثبت نام کند.البته که حافظه ی تاریخی ما، با سال ها شرکت در انواع انت

واکنش رسمی وزارت ارتباطات درباره همایش ایران کانکت 2016  

واکنش رسمی وزارت ارتباطات درباره همایش ایران کانکت 2016 فناوری اطلاعات > فناوری اطلاعات و ارتباطات - وزارت ارتباطات به دنبال انتشار برخی اخبار در سایت ها و شبکه های اجتماعی درخصوص همایش ایران کانکت 2016 اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش خبرآنلاین، متن اطلاعیه به شرح زیر است: 1- مجموعه كنفرانس هایی از 10 سال پیش دركشورهای مختلف توسط یك شركت مجری غیردولتی انگلستان ( Euromoney ) درحال برگزاری است و سالانه دوبار در آسیا برگزار

«زيست اخلاقی» در جامعه ايران  

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یادداشتی نوشت:به نظر من، میزان انسانی بودن یك جامعه، به میزان توجه آن جامعه و نوع نگاه نسبت به كودكان، سالمندان، معلولان و به‌طوركلی افرادی كه به دلایلی توانایی استفاده موثر و كامل از مواهب اجتماعی را ندارند بستگی دارد.در سال‌هایی كه شاهد فروپاشی بنیان‌های اخلاق عمومی بودیم، من معتقد بودم كه رشد كشور، ركود و مشكلات معیشتی با عقلانیت و سختكوشی حل‌شدنی است اما آنچه در قالب برنامه‌های توسعه حل شدنی نیست، زیست اخلاقی جامعه است. وقتی اخلاق جامعه دچار آسیب می‌شود به راحتی و در میان مدت، نمی‌توان به ترمیم آثار آسیب‌های اخلاقی دست یافت.زیست اخلاقی در حقیقت ثمره ارزش‌ها و هنجارهایی است كه یك جامعه در طول سال‌ها با خودش تجربه كرده است. سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها و نوع كنش نخبگان سیاسی نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر زیست اخلاقی جامعه دارد. از سوی دیگر نحوه بیان مسائل و استفاده از وسیله‌های مختلف براي نیل به هدف د

هاشمی تمایل دارد به جامعه روحانیت بازگردد؟  

عضو جبهه ایستادگی درباره زمزمه‌های بازگشت هاشمی رفسنجانی و روحانی به جلسات جامعه روحانیت، می‌گوید: در صورت تحقق این موضوع، احتمال حمایت اصولگراها از روحانی بیشتر خواهد شد.سید ابوالقاسم رئوفیان عضو جبهه ایستادگی در گفتگو با خبرآنلاین، در رابطه با گزینه‌های پیشروی اصولگرایان براي انتخابات ۹۶ و احتمال حمایت از حسن روحانی،گفت: با توجه با اظهارات مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبنی بر اینكه از هاشمی رفسنجانی دعوت شود تا به شورای مركزی جامعه روحانیت بازگردند و همچنین از سوی دیگر با توجه به اظهارات دیگر این سخنگو در مورد احتمال تغییر در زمان برگزاری جلسه شورای مركزی جامعه روحانیت، می‌توان منتظر تغییراتی در عرصه سیاسی كشور بود.وی افزود: این موضوع كه شورای مركزی جامعه روحانیت جلساتش روزهای سه شنبه برگزار می‌شود و جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم نیز به ریاست حسن روحانی در همین روز انجام میشود، از سوی جامعه روحانیت در حال بررسی است تا جلسات شورای مركزی در روزهای دیگ

استمداد معلولان از مجلس: لایحه جامع حمایت از معلولان را تصویب کنید/ جزئیاتی از مصوبه دولت  

استمداد معلولان از مجلس: لایحه جامع حمایت از معلولان را تصویب کنید/ جزئیاتی از مصوبه دولت جامعه > مشکلات مردم - جمعی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم که پیداست معلولند یا خویشاوند معلول دارند در کامنت‌هایی از مسئولان به خصوص نمایندگان مجلس خواسته‌اند لایحه جامع حمایت از معلولان تصویب شود.

مطالب جدید