مسكن مهر معضل حاشيه نشيني را تشديد كرد

مجموعه : اخبار
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مسكن مهر معضل حاشيه نشيني را تشديد كرد، بي توجهي به ظرفيت هاي دروني توسعه و تمركز بر توسعه بيروني و عدم توجه به گروه هاي اصلي مخاطب نيازمند مسكن را از علل اصلي اين مساله دانست. 
محمدسعيد ايزدي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: تجربه مسكن مهر اين درس را به ما داد كه به جاي هدر دادن منابع در اراضي پيراموني شهرها، محله هاي قديمي را بازسازي كنيم. به جاي اينكه پول را در اراضي فاقد زيرساخت هاي لازم خرج كنيم و كسي حاضر به سكونت در آن جا نشود بايد نوسازي بافت هاي فرسوده را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهيم. 
وي با بيان اينكه ساكنان مسكن مهر با توجه به دور بودن از محيط كار علاقه زيادي به برگشت به شهرها دارند، افزود: اگر هزينه صرف شده را در بافت فرسوده كلان شهرها خرج مي كردند، هم از بزه هاي اجتماعي جلوگيري مي شد، هم از زيرساخت ها و ظرفيت هاي درون شهر استفاده مي كردند، هم كيفيت را به شهرها كه از درون فرسوده شده برمي گرداندند.

منبع:عصر ایران

مطالب مرتبط :

عضو شورای عالی اصلاح طلبان: شهرداری تهران در همه ادوار گذشته زامبی وار در حال از بین بردن شهر بوده است/ شفافیت در نظام مالیه شهرداری؛ پیش شرط توسعه شهری/ داشتن درآمد پایدار، بزرگترین معضل شهرداری/ تغییرات گسترده در کابینه آینده روحانی

سونامی بزرگ معضل اشتغال دولت را با خود می‌برد/بیکاری با روش‌های کنونی حل نمی‌شود

افسردگی؛ معضل جهان امروز/ تنها ۳ درصد بودجه درمان به سلامت روان اختصاص دارد

فرکی: فوتبال ما معضل گلزن دارد

معضل ترمیم زخم دیابتی‌ها حل می‌شود

چه عواملی رونق تولید داخل و رفع معضل بیکاری را به همراه دارد؟

مطالب جدید