مسكن مهر معضل حاشيه نشيني را تشديد كرد

مجموعه : اخبار
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مسكن مهر معضل حاشيه نشيني را تشديد كرد، بي توجهي به ظرفيت هاي دروني توسعه و تمركز بر توسعه بيروني و عدم توجه به گروه هاي اصلي مخاطب نيازمند مسكن را از علل اصلي اين مساله دانست. 
محمدسعيد ايزدي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: تجربه مسكن مهر اين درس را به ما داد كه به جاي هدر دادن منابع در اراضي پيراموني شهرها، محله هاي قديمي را بازسازي كنيم. به جاي اينكه پول را در اراضي فاقد زيرساخت هاي لازم خرج كنيم و كسي حاضر به سكونت در آن جا نشود بايد نوسازي بافت هاي فرسوده را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهيم. 
وي با بيان اينكه ساكنان مسكن مهر با توجه به دور بودن از محيط كار علاقه زيادي به برگشت به شهرها دارند، افزود: اگر هزينه صرف شده را در بافت فرسوده كلان شهرها خرج مي كردند، هم از بزه هاي اجتماعي جلوگيري مي شد، هم از زيرساخت ها و ظرفيت هاي درون شهر استفاده مي كردند، هم كيفيت را به شهرها كه از درون فرسوده شده برمي گرداندند.

منبع:عصر ایران

مطالب مرتبط :

چه عواملی رونق تولید داخل و رفع معضل بیکاری را به همراه دارد؟

تماشا کنید: خودروی پرنده ایرباس و حل معضل ترافیک

حاشيه های پیش از ديدار استقلال - لوكوموتيو

ایراد مجمع تشخیص مصلحت نسبت به مصوبه همسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان/ تفاسیر متناقض معضل قانون گذاری است

رفع معضل ریزگردهای خوزستان با «مالچهای غیرنفتی» آزمایش می‌شود

مهلت جدید برای حل معضل پیامک‌های تبلیغاتی

مطالب تاپ

مطالب جدید