آیا آب لوله کشی، آب کر است؟

مجموعه : مذهبی

اگر شیر خودکار را در ورودی آب ساختمان نصب کنیم، آیا باز هم آب لوله کشی حکم آب کر را دارد؟

فرآوری: حجت الاسلام تیموری - بخش احکام اسلامی تبیان

آب کر، آب لوله کشی، شیر آب

با توجه به عملکرد شیر خودکار که بین پمپ و شبکه آب شهری نصب می شود، آیا آب داخل لوله کشی ساختمان، احکام آب کر را دارد؟ حکم ترشحاتی که در اثر برخورد این آب با نجاست یا شیء نجس به وجود می آید چیست؟
حکم کلی در این مسئله آن است که اگر در هنگام شستن، اتصال به آب لوله کشی محقق شود حکم آب کر را خواهد داشت. بر این اساس، با توجه به اینکه معمولاً با باز نمودن شیر آب در ساختمان، پمپ به کار افتاده و دریچه شیر خودکار باز شده و آب ساختمان متصل به آب شهری می شود، آب مصرفی حکم آب کر را داشته و ترشحات آن در صورتی که عین نجاست در آن نباشد، پاک است مگر آنکه در زمانی کاملاً مطمئن شویم که این ارتباط قطع شده که در آن صورت حکم آب قلیل را خواهد داشت.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

1. به هرحال اگر با آب لوله کشی اتصال دارد کر محسوب مى شود و گرنه حکم آب کر را ندارد.
2. در صورتی که آب متصل به کر باشد و همراه ترشحات نجاستی نباشد پاک است..

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1. حکم کر را دارد.
2. پاک است.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

اگر این آب به شبکه آب لوله کشی شهری متصل بوده است و مشکوک باشد که اتصالش قطع می گردد حکم جاری را خواهد داشت. اگر جدا شدن این آب از شبکه شهری قطعی باشد چنانچه یقین به کریت مقدار آب باقی مانده در لوله باشد احکام کر را خواهد داشت و در غیر این دو صورت قلیل خواهد بود.

به هرحال اگر با آب لوله کشی اتصال دارد کر محسوب مى شود و گرنه حکم آب کر را ندارد. 2. در صورتی که آب متصل به کر باشد و همراه ترشحات نجاستی نباشد پاک است

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

چنانچه آب قطع و وصل شود حکم آب کر را ندارد و با آن معامله آب قلیل می شود.

تعریف آب کر

آب کُرّ اندازه مشخّصی از آب مطلق است که با ملاقات نجاست، نجس نمی گردد.

نظر فقها در آب کر

آب کرّ نزد مشهور فقیهان، مقدار آبی است که اگر در ظرفی که هر یک از درازا، پهنا و گودی آن سه وجب و نیم معمولی است بریزند آن را پر کند. از این رو، مجموع مساحت آب کرّ ۴۲ و هفت هشتم وجب است. مساحتهای ۳۶ و ۲۷ وجب نیز گفته شده است.
وزن آن ۳۷۶/۷۴۰، ۳۷۷، و ۳۸۴ کیلوگرم و غیر آن ذکر شده است. برخی گفته اند: اگر مقدار وزن آب ۴۸۰ کیلوگرم باشد، طبق نظر تمامی فقها آب، کُرّ است.

راه اثبات کر بودن آب

کرّ بودن آب با یقین انسان یا خبر دادن دو مرد عادل ثابت می شود. در کفایت اِخبار یک مرد عادل بلکه ثقه اختلاف است.

پاک بودن آب کر

آب کرّ از اقسام آب مطلق و پاک کننده است و با ملاقات نجاست، نجس نمی شود، مگر آنکه رنگ، بو یا مزه آن بر اثر ملاقات با نجاست تغییر کند.
در این صورت، پاک شدن آن منوط به زوال تغیّر و اتّصال به آب کثیر دیگر و آمیختگی با آن است. در حصول طهارت به مجرّد اتّصال، بدون امتزاج اختلاف است.

پاک شدن چیز نجس با آب کر

چیز نجس با یک بار شستن در آب کرّ پاک می شود.

در لزوم تعدّد شستن برای تطهیر چیز نجس شده به ادرار و نیز ظرف نجس، و وجوب فشردن اشیای نجسی مانند لباس که آب در آنها نفوذ می کند، جهت خارج شدن غساله آن اختلاف است. قول مشهور در دو مورد اول (نجس شده به ادرار و ظرف نجس) و نیز مشهور متأخّران در مورد اخیر، عدم لزوم تعدّد است

تعدد شستن نجس با آب کر

در لزوم تعدّد شستن برای تطهیر چیز نجس شده به ادرار و نیز ظرف نجس، و وجوب فشردن اشیای نجسی مانند لباس که آب در آنها نفوذ می کند، جهت خارج شدن غساله آن اختلاف است.
قول مشهور در دو مورد اول (نجس شده به ادرار و ظرف نجس) و نیز مشهور متأخّران در مورد اخیر، عدم لزوم تعدّد است.

شک در کر بودن آب

اگر در بقای کرّ بودن آبی شک شود، حکم کرّ و اگر در رسیدن آبی قلیل به مقدار کرّ شک شود، حکم آب قلیل را دارد.

فرق بین آب کر با آب قلیل چیست؟

آب کُر، مقدار آبى است که اگر در ظرفى که درازا و پهنا و گودى آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند، آن ظرف را پر کند. و وزن آن حدود سی صد و هفتاد و هفت و نیم کیلوگرم مى شود.و آبی که از تصفیه ی خانه ها توسط لوله کشی به منازل و سایر مکان ها جاری می شود، در تطهیر، حکم آب کُر را دارد.
اما آب قلیل، آبى است که از زمین نجوشد و آب باران (در حال باریدن) هم نباشد و مقدار آن از کُر کمتر باشد.
هرکدام از آب کُر و آب قلیل از جهت نجاست و تطهیر، دارای احکام خاص خود هستند. منابع:
اسلام کوئست
ویکی فقه
 استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

منبع:تبیان

مطالب مرتبط :

6 کشته و زخمی بر اثر انفجار خط لوله گاز در مصر

طولانی ترین خط لوله گازی زیر دریایی جهان ساخته می شود

سرانجام خط لوله ای که گاز به اروپا می برد

خط لوله نورد استریم 2 روسیه مسدود نمی شود

تخلیه آب شور سد گتوند با لوله به خلیج فارس

تصویری کمیاب از میرزا کوچک خان/خیابان ولیعصر قبل از انقلاب/ نخستین خط لوله نفتی ایران

مطالب جدید