شعر کودکانه باغ جانماز

شعر برای کودکان

شعر کودکانه باغ جانماز

باغ جانماز

از باغ جا نمازم

آهسته پر کشیدم

رفتم به سوی باغی

یک باغ سبز و خرم

دیدم که گل در آن باغ

روییده دسته دسته

دیدم کنار گل ها

یک شاپرک نشسته

آن شاپرک مرا دید

پر زد به سویم آمد

او با خودش گل آورد

گل را به چادرم زد

گفتم: به شاپرک جان

این گل چه خوب و ناز است

او شادمان شد و گفت:

این گل، گل نماز است

تبیان

اخبارمرتبط :

شعر کودکانه سلام بابا

شعر کودکانه هم‌ شاگردی سلام

شعر کودکانه آقا پلیسه

شعر کودکانه مرغ قشنگم

منبع:پرشین وی

مطالب مرتبط :

قصه کودکانه ماهی کوچولو

شعر کودکانه فرزندان ايران

قصه کودکانه کبوتر و سنجاب

قصه کودکانه آقای هندوانه

شعر کودکانه برای شب یلدا

شعر کودکانه چشمک بزن ستاره

مطالب جدید