چرمی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شود نجس اند؟

مجموعه : مذهبی

من به تازگی کفشی خریده ام که فروشنده ادعا می کند چرم ایتالیاست . البته کفش ایتالیایی است ولی مشکل من این است که، آیا به صرف حرف فروشنده و مارک کفش، می توان اعتماد کرد؟ اگر بله، حکم طهارت من چیست؟ در حالی که تمام روز آن را می پوشم و تهیه کفش دیگر هم از لحاظ مالی برایم مقدور نیست.

فرآوری: حجت الاسلام تیموری - بخش احکام اسلامی تبیان

چرم، کیف چرم، کفش چرم

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

اگر شک در این باشد که آن، چرم طبیعى است یا مصنوعى، محکوم به طهارت است، و اگر بعد از احراز طبیعى بودن چرم آن، شک در این باشد که آیا از حیوانى است که شرعاً تذکیه شده یا خیر، نجس نیست و تحقیق لازم نیست و اگر یقین دارید که ذبح شرعى نشده، محکوم به نجاست است. ضمن اینکه پول داشتن یا نداشتن، حکم شرعی را تغییر نمی دهد.

اگر شک در این باشد که آن، چرم طبیعى است یا مصنوعى، محکوم به طهارت است، و اگر بعد از احراز طبیعى بودن چرم آن، شک در این باشد که آیا از حیوانى است که شرعاً تذکیه شده یا خیر، نجس نیست و تحقیق لازم نیست و اگر یقین دارید که ذبح شرعى نشده، محکوم به نجاست است.ضمن اینکه پول داشتن یا نداشتن، حکم شرعی را تغییر نمی دهد.

با این حال برخی از فقها، چرمی که از کشورهای غیر اسلامی، وارد می شود را صرفا در صورتی پاک می دانند که فرد بداند، حیوانی که چرم از آن تهیه شده است ذبح شرعی شده و الا خرید و فروش آن را جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی:

اشیای چرمی خواه از ذبح اسلامی باشد یا ذبح غیر اسلامی پاک و خرید و فروش آن جایز است ولی گوشت و اجزا خوردنی باید حتما ذبح اسلامی باشد.

گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود:

 گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته شود پاک است، و هم چنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان باشد ، ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، نجس می باشد.

آیت الله نوری همدانی:

 و بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و احتمال بدهند آن مسلمان رسیدگی کرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده است و نیز بداند مسلمان با آن معامله پاکی نموده، پاک است؛ ولی اگر بداند رسیدگی نکرده، نجس می باشد.

آیت الله گلپایگانی، صافی:

مسأله گوشت و پیه و چرمی که در بازار اسلام از دست مسلمانان گرفته شود، پاک است و اگر از دست کافر گرفته شود بنا بر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود مگر آن که بدانیم از دست مسلمان گرفته و اگر در بازار کفّار از دست کفّار بگیرند، نجس است مگر آن که بدانیم از بلاد اسلام بوده و اگر یکی از اینها در بازار کفّار در دست مسلمان باشد احتیاط واجب اجتناب از آن است مگر آن که مسلمان با آن معامله طهارت کند و احتمال داده شود که طهارت آن را به دست آورده که در این صورت پاک است.

آیت الله تبریزی:

بلکه احوط نجاست آن است.

آیت الله سیستانی:

خوردن آن گوشت و پیه حرام است ولی نماز در آن چرم جایز است.

آیت الله سیستانی:

اگر چه از کافر گرفته باشد خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است مشروط بر این که آن مسلمان در آن تصرّفی بکند که مختص گوشت حلال است مانند این که برای خوردن بفروشد.

آیت الله زنجانی:

مسأله گوشت و پیه و چرمی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته اند در چهار صورت پاک است و خوردن آن جایز می باشد: در بازار مسلمانان تهیه شده باشد، هر چند از دست کافر گرفته شده باشد. از مکانی در سرزمین اسلام یعنی سر زمینی که مسلمانان بر آن حکومت می کنند تهیه شده باشد. در این دو صورت، اگر از بازار غیر اسلامی یا سرزمین غیر اسلامی وارد شده باشد، چنانچه احتمال برود که در پاکی و نجسی آن تحقیق شده، پاک، و گر نه، نجس است. هم چنین در برخی از فرضهای این دو صورت تفصیلی وجود دارد که در مسأله بعد خواهد آمد. اگر کسی که آن چیز در دست اوست به پاک بودن آن خبر دهد با تفصیلی که در مسأله بعد می آید. اگر ببیند که مسلمانان در آن نماز می خوانند. و در غیر آن چهار صورت، در حکم مردار است و تمام احکام مردار بر آن بار می شود، بنا بر این نجس بوده و نماز خواندن در آن چرم جایز نیست و خوردن آن گوشت و پیه حرام است و خرید و فروش آن هم باطل است.

آیت الله مکارم:

مسأله گوشت و پوست و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته می شود، یا مسلمانی برای انسان هدیه می آورد پاک است، ولی اگر بدانند آن مسلمان از کافر گرفته و رسیدگی لازم را نکرده است، مستحب ّ است از آن اجتناب شود ولی خوردن آن حرام می باشد.


منابع: 
استفتا از سایت دفاتر آیات عظام: خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی (مد ظلهم العالی)، توسط سایت اسلام کوییست. 
آیات عظام بهجت و وحید خراسانی؛ ر.ک: وحید خراسانى، حسین، توضیح المسائل، ص 407، م 2089، مدرسه امام باقر علیه السلام، قم، نهم، 1428 ه ٍ ق؛ فومنى بهجت ، محمد تقى ، رساله توضیح المسائل ص 317 ، م 1618، انتشارات شفق، قم، 92، 1428 ه. ق.
توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل، اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.
اسلام کوئست

هدانا
اجراى قصاص وظیفه کیست؟

اجراى قصاص وظیفه کیست؟

انواع آب های مطلق

انواع آب های مطلق

چگونه چیز نجس پاک می شود؟

چگونه چیز نجس پاک می شود؟

طهارت دهان با دندان مصنوعی

طهارت دهان با دندان مصنوعی

منبع:تبیان

مطالب مرتبط :

اعزام ۸ میلیون نفر امسال به اردوهای راهیان‌نور/امنیت و افتخار ایران اسلامی را مدیون خون شهدا هستیم

یک کارگاه تولید کفش در خیابان وحدت اسلامی آتش گرفت

معترضان وارد ساختمان پارلمان مقدونیه شدند

ستاد انتخابات روحانی و جهانگیری مشترک است/ هاشمی نظرش روی کاندیداتوری عارف و جهانگیری بود/انتقادات به دولت وارد است/ آنقدر توریست داریم که هیچ تختی در کشور خالی نیست

مراسم سومین شب خاطره جهادگران در مجموعه شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد

برخی کاندیداها پوششی و بدلی وارد صحنه انتخابات شده‌اند

مطالب جدید